Łódzka Nagroda Jakości

Współczesny świat to arena zmagań organizacji o prymat w różnych dziedzinach. Jedną z najważniejszych dróg do osiągnięcia najwyższych celów jest droga, która opiera się na filozofii zarządzania przez jakość. Ten sposób osiągania celów obiera coraz więcej przedsiębiorstw ale i instytucji życia publicznego takich jak: instytucje administracji i samorządowe, placówki dydaktyczne i opieki medycznej oraz wiele innych.

Droga ta, to nie tylko metoda osiągania celów na niwie konkurencyjności, lecz również sposób samodoskonalenia w obszarze filozofii jakości.

Wychodząc naprzeciw potrzebie rozpowszechniania idei zarządzania przez jakość oraz pragnąc stworzyć forum wymiany doświadczeń i wspierania inicjatyw służących propagowaniu kultury jakości, ustanowiono pod patronatem JM Rektora Politechniki Łódzkiej Konkurs Łódzkiej Nagrody Jakości.

Akredytacja na przeprowadzenie Konkursu przyznana została przez Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości.

2010-04-15
Ocena samoocen
Trwa procedura analiz przez ekspertów wniosków i samoocen złożonych w II edycji Konkursu Łódzkiej Nagrody Jakości.
Po zakończeniu weryfikacji, w wybranych organizacjach zostaną przeprowadzone wizyty.
W oparciu o wnioski z wizyt oraz z oceny samoocen, zostanie przyznana punktacja poszczególnym organizacjom.
Następnie Kapituła wytypuje laureatów Konkursu.
Więcej >>

2010-02-24
II edycja - składanie samoocen
Trwa przyjmowanie dokumentów samoocen organizacji biorących udział w II edycji Łódzkiej Nagrody Jakości.
Grupa organizacji, które uznały, że poziom zarządzania jakością jest u nich na tyle wysoki, iż są gotowe do poddania się procedurze weryfikacyjnej jest większa niż w pierwszej edycji. Świadczy to o rosnącej świadomości projakościowej wśród zarządzających organizacjami.
Więcej >>

2009-09-20
II edycja Konkursu
Kończy się nabór wniosków do II edycji konkursu Łódzkiej Nagrody Jakości.
Zainteresowanych udziałem zapraszamy do przesłania zgłoszenia lub zadawania pytań. Na wszystkie chętnie odpowiemy.
Więcej >>